Zorgombudsman Cura Vera ®

CURA VERA betekent letterlijk 'werkelijke zorg'. En in werkelijke zorg zouden de rechten van patiënten , binnen de mogelijkheden en beperkingen van onze maatschappij, voorop moeten staan. In de praktijk is dat nog lang niet altijd het geval.

Chris Bartelds werkt al lang in de Gezondheidszorg. Hij startte als verpleegkundige, maar werkte onder andere ook als indicatiesteller en als stafmedewerker. Hij zag veel goed werk verricht worden, maar vindt dat er in de zorg teveel zaken grondig mis gaan. Midden jaren negentig ging hij zich sterk interesseren voor de rechten van patiënten en cliënten.

"In deze periode merkte ik, dat het bij de patiënt teveel ontbreekt aan zelfbepaling, eigen regie of autonomie. Zo is ook het recht op informatie omtrent de eigen toestand, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt, te vaak in het geding. De geneeskunde ontwikkelt zich in een razend tempo.

De emancipatie van de patiënt ten opzichte van het gebruik van patiëntenrechten blijft ver achter op het tempo van ontwikkeling van de geneeskunde".

"In mijn werk als Zorgombudsman Cura Vera® zal ik mij met mijn dienstverlening het eerst richten op het actief introduceren van 'De wilsverklaringen - behandelbeperkingen WGBO' in de ouderenzorg."

Op basis van mijn ervaring en betrokkenheid met deze materie, wil ik patiënten, gemachtigden (mentoren) en instellingen ondersteunen in hun streven naar een zorgrelatie, waarin de rechten van de patiënt voorop staan.